Sund ledelse Forskning i ledelse og stress

bog

Forskning i at forebygge stressrelateret sygefravær


Stress og stressrelaterede sygdomme som depression og angst er et stort problem i Danmark. Hver dag er op mod 70.000 danskere sygemeldt på grund af psykiske helbredsproblemer.

Flere undersøgelser viser, at ledelse spiller en vigtig rolle i at forebygge og nedbringe antallet af stressrelaterede sygemeldinger, men at både ledere og kollegaer er usikre på, hvordan de kan støtte og hjælpe mennesker med stressrelaterede problemer. Udfordringen er derfor, at der mangler konkret viden om, hvordan ledere præventivt kan hjælpe og støtte medarbejdere med stressrelaterede problemer.

Visionen med min forskning i stress og skam er at bidrage med nye løsninger på problemet stressrelateret sygefravær ved at finde realistiske metoder til, at ruste ledere, medarbejdere og organisationerne til at forebygge konsekvenserne af stress. Metoder, som tager højde for både den menneskelige og den virksomhedsmæssige overlevelse